Når nedsmeltninger sætter ind

...sætter selvkontrollen ud

Når barnet får en nedsmeltning eller bliver overvældet, har der ofte været usete tegn på, at den var undervejs. 

 

For udefrakommende kan det være svært at se, at nu er nedsmeltningen på vej. Der er ofte små tegn, som vi kan lære at aflæse i tide, men det kræver øvelse og også lidt held, at stoppe en nedsmeltning.

Barnet skaber ofte sin egen plan og forståelse i hovedet og når den plan ikke kan følges, så vælter verden. Ofte bunder en nedsmeltning i overvældelse af barnet. Det kan være sansemæssig overvældelse (lyde, lugte, mange mennesker osv.) Det kan også være for mange krav til barnet -for længe. 

Hvis vi som forældre synes det virker voldsomt midt i en nedsmeltning, så virker det 100 gange så voldsomt for barnet. Og er meget ubehageligt. Det kan sammenlignes med en “ud af kroppen” oplevelse. Barnet mister fuldstændig selvkontrol.

Når barnet får en nedsmeltning eller bliver overvældet, har der ofte været usete tegn på, at den var undervejs. For udefrakommende kan det være svært at se, at nu er nedsmeltningen på vej. Der er ofte små tegn, som vi kan lære at aflæse i tide, men det kræver øvelse og også lidt held, at stoppe en nedsmeltning.

En nedsmeltning er altså ikke noget barnet vælger at få, for at få sin vilje eller for at skabe en konflikt. Det er ikke et raserianfald, selvom det kan se sådan ud.

En nedsmeltning er en måde, hvor barnet fortæller omgivelserne, at nu har det fået nok, det er blevet for overstimuleret, for længe. Barnet har samarbejdet længe og nu kan det ikke mere.

”En person skal have selvkontrol, for at kunne samarbejde” Bo Hejlskov Elven.

Under en nedsmeltning forsvinder kontrollen over sig selv og barnet har derfor rigtig svært ved at samarbejde.

Sagt på en anden måde: ”Den der nægter, slås ikke” Gandhi.

Det er en ikke voldsmetode. Så når barnet siger nej, siger barnet også nej til voldsom adfærd. Ingen børn er interesseret i at blive voldsomme. Der er altid en mening bag et “nej” og barnets reaktion.

"Børn gør det godt, hvis de kan" siger Ross Greene. Og jeg er sikker på, at både børn og forældre, gør det bedste de kan, med de ressourcer de har.

10 råd om nedsmeltninger

Ja tak! Få straks e-guiden "10 råd om nedsmeltninger"

Jeg håber, at du får glæde af den.

Få e-guiden her