Hjælp til selvhjælp

Her kan du læse om, hvordan du kan hjælpe dig og din familie.

Du kan blive klogere på følgende:

 

Hvad gør du, hvis du har mistanke om at dit barn har autisme? Hvor går du hen med din bekymring? Læs mere i afsnittet ”Mistanke om autisme”

Sådan skriver du en ansøgning

Hvordan skriver du en ansøgning, når der er noget du ønsker hjælp til eksempelvis søskendekursus, kugledyne, aflastning eller lignende. Find en konkret og let vejledning i at skrive en ansøgning lige her.

Sådan skriver du en god ansøgning

Mistanke om autisme

Hvor går jeg hen, når jeg har en mistanke, om mit barn har autisme?

 

Jeg møder jævnligt forældre som fornemmer at deres barn er anderledes og mistænker at deres barn kunne have autisme. Forældrene oplever autistiske træk, fortæller de. Det kan være at deres barn hurtigere bliver stresset og får vredesudbrud/nedsmeltninger eller barnet er særlig sansesart overfor mad, lyde, berøring eller at barnet har svært ved at indgå i lege eller ikke har lysten m.m. Forældre kan ofte opleve at personer rundt om barnet opfordre til at de ”bare” skal stille flere krav og at det handler om manglende opdragelse. Hvilket det ikke er, hvis det handler om autisme!

Men hvad gør man så? Hvor går man hen med mistanke om, at det handler om autisme hos ens barn?

Der er flere muligheder for at få en afklaring og få hjælp:

  1. Du kan gå til jeres læge, som kan lave en henvisning til udredning. Du skal beskrive, hvilke tegn og oplevelser du har med dit barn. Hvordan reagerer dit barn og hvorfor er du bekymret. Lægen kan herefter lave en henvisning til børnepsyk.

    Det kan være en svær vej at gå, da børnepsyk ofte afviser henvisningen og vil have PPR fra kommunen ind over.

  2.  En anden mulighed er en eventuel en privat udredning. Hvis du har en privat sundhedsforsikring, kan denne ofte bruges i forbindelse med en privat udredning. Det er dog ikke altid lykken med privat udredning, da du ikke har kommunen med til det eventuelle resultat og anbefaling. Det kan være en lidt tungere vej at gå, da du kan komme til at være mellemmand mellem den private psykiater og kommunen, når/hvis I skal have hjælp efterfølgende. Ikke at det ikke kan lade sig gøre, at gøre brug af det.

  3. En tredje mulighed og nok den mest brugte, er at inddrage børnehave eller skole i jeres bekymring. De kan involvere PPR i jeres kommune til at hjælpe med at beskrive jeres barn og dets udfordringer og derfra henvise til eventuel udredning hos børnepsyk.

Det er en god ide at være præcis og fagligt funderet, når du beskriver dit barn. Gerne med eksempler på, hvor du ser dit barn har det svært og har brug for hjælp. Og hvornår det går bedre og hvilke tiltag du laver, for at se dit barn trives. Dette er i alle tre tilfælde.

Jeg hjælper gerne med at lave en Børnebeskrivelse af dit barns udfordringer og kompetencer, som taler ind i børnepsyks arbejde. Som du kan bruge til fagpersoner rundt om jer, som beskriver dit barn og kommer hele vejen rundt om dit barns trivsel og udvikling med min faglige vurdering som ressourcepædagog og familierådgiver. Og som beskriver hvilke udfordringer, der viser at dit barn har tegn på autisme.

Jeg vil holde et møde med jer forældre, gerne online, hvor I fortæller om jeres barn. Efterfølgende laver jeg børnebeskrivelsen af jeres barn som I godkender og kan tage med til fagpersoner rundt om jer til evt. senere udredning for autisme.

Kontakt mig her...

hvis du kunne være interesseret i, at jeg udarbejder en Børnebeskrivelse af dit barn.

En forældresamtale med efterfølgende udarbejdelse af børnebeskrivelse koster fra 1.500 kr.

hCaptcha