Forløb

Grundforløbet - giver dig en god start

Er du klar til at få livet med autismen til at fungere -en gang for alle, så du kan leve et godt liv med autismen og ikke kun overleve?

 

Drømmer du om overskud og et helt almindeligt familieliv, hvor jeres største problem er, hvem der skal smøre madpakker?

Vil du gerne have færre bekymringer og et barn der trives, så I sammen kan opleve verden og livet, uden nedsmeltninger på stribe?

Du har allerede søgt nettet tyndt efter viden om autisme, været til foredrag, læst bøger og afprøvet en masse. Du har gjort alt, som er i din magt, men intet har virket helt.

Du er klar til hjælp.

På et tidspunkt er det tid til at kigge i en anden retning og gøre noget andet.

Jeg kan hjælpe dig!

Med Grundforløbet får du specifik tilpasset rådgivning, som passer i din familie, uden du skal slå knuder på dig selv og gå på kompromis med jeres værdier i familien.

Det er for dig som drømmer om ro og glade børn, så I kan være en familie, som trives med tid til alle, både søskende og dit parforhold.

Grundforløbet er for dig, som er klar til handling og resultater, så I kan leve og ikke kun overleve.

Det er til dig, som er træt af at støve ny viden op hele tiden, men som er klar til at tage ansvar og gå vejen til et mere harmonisk familieliv, sammen med mig, så I kan finde roen og få overskuddet igen.

Er du klar?

Så kontakt mig, ved at ringe eller skrive en mail, så vender jeg hurtigst muligt tilbage til dig. Så finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe dig og din familie, så I kan leve igen med overskud og have færre bekymringer.

Med Grundforløbet

får du vished om, hvad I som familie har behov for og hvordan I får opfyldt disse behov.

Vi taler om hvilke udfordringer I har hjemme og vi gennemgår, hvad det betyder for din familie at have et barn med autisme/ADHD.

Hvordan påvirker det jer og hvilke greb kan I bruge for at få den familie I lige nu kun tør drømme om.

Undervejs i forløbet kommer vi igennem forskellige emner bl.a. hvordan I mindsker krav til jer selv som forældre og til jeres barn med autisme/ADHD, for derigennem at opnå en familie med ro og glæde og overskud i hverdagen.

Vi mødes enten fysisk eller via telefon/Skype 3 gange. Den første gang i 1,5 time, hvor der er tid til at vi lærer hinanden at kende.

Som deltager i Grundforløbet giver det jer mulighed for at investere i Masterforløbet med 20% rabat. Læs mere her om masterforløbet.

Grundforløb

Du får:

 • Tilpasset rådgivning til netop jeres familie, så I kan gå fra følelsen af magtesløshed og kaos til ro, glæde og overskud
 • 3,5 timer intensiv 1:1 rådgivning af uddannet familierådgiver, pædagog og mor til dreng med autisme
 • Følgeskab til større glæde og mere overskud

Din investering er 2.950 kr.

Bonus!

Derudover som ekstra bonus følger jeg op efter sidste rådgivning med en opringning på 30 min. for at hjælpe jer helt i mål med jeres nye strategier.

 

Kontakt mig

Masterforløb - et forløb der holder i længden

Forældre kan opleve at miste balancen og vakle. At vakle er ikke at falde, men at miste fodfæste for en tid.

 

Jeg tilbyder et forløb, hvor jeg følger jer tæt og er hånden i ryggen hele vejen.

Det giver jer tryghed og ressourcer til at være mor og far igen, så I slipper for at være sagsbehandler, pædagog, lærer osv.

Jeg giver jer ny viden specielt tilpasset netop jeres familie. Jeg følger jer tæt og er jeres sparringspartner. Det gør at I ikke gentagende gange skal fortælle om jeres familie igen og igen. Men trygt kan læne jer ind i relationen og samarbejdet med mig.

Forløbet indeholder 7 moduler:

 1. Værdier i familien
 2. Stressreduktion i familien
 3. Struktur og forudsigelighed
 4. Nedsmeltninger og overvældelse hos barnet
 5. Omsorg for jer selv
 6. Verden udenfor familien
 7. Vejen videre

Ekstra modul: 

      8. Søskende i familien

 

Modulernes indhold:

Masterforløb

Efter hvert modul fra 2-6, er der et opfølgende møde, hvor vi samler op på jeres nye strategier.

Hvordan har I det nu?
Hvordan er det gået siden sidst?

Her går vi yderligere i detaljen og jeg tilpasser min rådgivning specifikt til jeres familie, så den bliver let omsættelig i hverdagen.

Jeg er med hele vejen

Gennem forløbet mødes vi ca. hvert 14. dag. Enten fysisk hos mig i mine lokaler i Hedehusene eller via Skype.

Det betyder også at forløbet strækker sig over en længere periode. Faktisk 6 måneder!

På den måde kommer vi til, at kende hinanden rigtig godt, hvilket betyder at I virkelig kommer til at mærke hånden i ryggen, når nye måder at være forældre på skal læres.

Step-One forløb

Dette forløb indeholder de moduler, som gør at du kan trække vejret i hverdagen.

 

Det er fundamentet for jeres liv med autismen. Så I kan skabe ro og trivsel hos alle i familien. Ikke mindst hos jer forældre.

Når I er i balance og har overskud, følger jeres børn efter.

Vi skal igennem to dele på dette forløb. Vi skal arbejde med jeres værdier i familien, som bliver jeres kompas, når bølgerne går højt.

Vi skal også arbejde med jeres stressniveau i familien og hvordan I ved at nedsætte det, kan få ro og større glæde.


Med Step-One forløbet får I:

 • Et naturligt og fælles sprog, som skaber overskud og aflastning
 • Større forståelse for hinanden i jeres parforhold og jeres reaktioner
 • En større viden om hinandens holdninger
 • At kunne møde jeres barn med ro og det vil også give jeres barn en større ro
 • Kunne håndtere nedsmeltninger bedre, da I har jeres værdier i ryggen til at guide jer

På dette modul bliver I i stand til at håndtere og justere stressniveauet i familien:

 •  I får en hel ”værktøjskasse” af redskaber til at reducere stress og konkret hjælp til at bruge dem
 • I vil opleve at få mere ro og overskud, da jeres barn vil reagere positivt på jeres nye viden
 • I vil kende til ”Stressmodellen” og vil kunne gå hjem og bruge den i jeres familie
 • I vil kende jeres barns advarselstegn på stress og vide hvad I så skal gøre
 • I vil have en plan til at håndtere jeres egen stress

 

 

Step-One forløb

Jeres investering til ro og trivsel i familien er 6.500 kr.

Er I klar til at opnå det familieliv I drømmer om?

Hvor autismen ikke styrer familien, men hvor der er ro, tryghed og overskud til jeres barn med autisme og jer selv.

Hvor den kronisk dårlige samvittighed overfor søskende, overtages af glæde og samhørighed.

Så kontakt mig med henblik på en afklarende samtale.

Lidt om mig og hvad jeg står for.
Jeg er selv mor til en dreng med autisme og ved derfor hvordan det er at leve med autisme tæt inde på livet. Jeg kender til jeres frustrationer og følelsen af manglende overskud, men jeg kender også vejen til at få mere glæde i familielivet og større ro.

Ud over at være mor, er jeg også certificeret familierådgiver og pædagog.

Kontakt mig

Familiesamtalen - når bror eller søster har autisme

Når et familiemedlem har det svært påvirker det alle i familien. Det gælder også, når man har et barn med autisme eller ADHD. Det kan ikke undgås at alle familiemedlemmer mærker til, at barnet med autisme eller ADHD til tider kan have det svært og der skal tages særlige hensyn til barnet.
Både forældre påvirkes, men også søskende. 

Det vigtigste du som forældre kan gøre i denne situation, for at passe på hele familien, er at tale om tingene. Være åben omkring udfordringer, hvorfor storebror reagerer som han gør, hvorfor der tages særlige hensyn og hvorfor mor i perioder er ked af det eller ikke har overskud til leg og nærvær og hvorfor far sommetider skælder ud.

Men det er ikke altid let at tale om disse ting sammen med søskende. For hvad skal man sige og hvordan forklarer man al det usagte?

Én ting vi ved, er at “Hvad børn ikke ved, har de ondt af.” Det betyder, at når vi ikke får talt med vores søskende om deres virkelighed og hverdag, vil de danne deres egne forklaringer. Og ofte vil det være forklaringer omkring, at det nok er min skyld at far skælder ud, at mor er træt, at storebror bliver sur osv. Børn sanser alt omkring dem. Og det de sanser, føler og oplever, må vi hjælpe dem med at skabe overblik og forståelse omkring.

Det er her Familiesamtalen kommer ind i billedet.

Med Familiesamtalen skabes der større forståelse og sammenhæng for barnet og derved letter trykket fra søskendes skuldre, når de vokser op i en familie med autisme.

Resultatet af Familiesamtalen er:

 • Søskende ofte føler lettelse
 • De bliver gladere og trives bedre i deres hverdag
 • Konflikter mellem søskende mindskes

Har du lyst til at læse mere om vigtigheden af at tale med børn om det svære i deres liv, så kan du læse mere her snakomdet.dk eller i bogen “Hvad børn ikke ved... har de ondt af.”

Hvad børn ikke ved... har de ondt af
Familiesamtalen

Sådan foregår en Familiesamtale

1. Samtale 

Jeg mødes med jer forældre, enten hjemme hos jer eller online, hvor vi taler om, hvad der rører sig i jeres familie. Vi taler om, hvilke oplevelser jeres barn har, når bror eller søster har autisme/ADHD og vi taler om hvordan 2. samtale med søskende skal forløbe. Den første samtale er uden børn.

2. Familiesamtale

Her mødes vi igen oftes fysisk, hjemme hos jer eller i mit lokale. Her er søskende med til samtalen. Her fortæller vi sammen søskende om de oplevelser, sansninger osv. som barnet oplever i jeres familie, når bror eller søster har autisme/ADHD. Måske har søskende lyst til at byde ind, måske ikke. Selvom søskende ikke umiddelbart har så meget at sige, må vi aldrig være i tvivl om at disse Familiesamtaler skaber lettelse, forståelse og medinddragelse hos søskende. Det har stor værdi for det enkelte barn og for hele familien.

Familiesamtalen er ikke familieterapi eller behandling – men har ofte en lindrende og terapeutisk virkning og kan i kombineres eller stå i stedet for søskendekurser.

Din investering i bedre trivsel hos søskende og resten af familien er kr. 1.500,- for både 1. og 2. Familiesamtale. Og selvfølgelig 3. samtale, hvis vi aftaler dette.

Kørsel kr. 3,50 pr. km efter de første 15 km.

Ring 23 80 30 08 eller skriv, hvis en Familiesamtale er noget for jeres familie.

Kontakt mig
Leveret af