Til kommunen

Til socialrådgivere i kommunerne

Det er muligt for kommuner at købe et rådgivningsforløb gennem Familierådgivning med hjertet. Forløbet bliver tilrettelagt og tilpasset særligt til hver enkelt familie.


Forløbet vil typisk være over 15 gange af en varighed på 1-1,5 time pr. gang.

Derudover vil der udarbejdes en midtvejsstatus og en slutstatus efter endt forløb, hvis dette ønskes.

Der er også mulighed for online-rådgivning.

Varighed og forløbsstruktur kan aftales individuelt.

Hvem er Familierådgivning med hjertet

Stine er familierådgiver og oprindeligt uddannet pædagog og Marte meo terapeut. Hun er selv mor til en dreng med autisme og ved derfor hvad der er på spil i en familie med autisme.

Stine lægger vægt på den systemiske tilgang, hvor hele familien er i centrum og ved at hvis én i familien ikke trives påvirker det alle. Stine har en ressourcefokuseret tilgang og arbejder ud fra at alle gør det bedste de kan, med de ressourcer de har til rådighed. Samtidig er det vigtigt at udfordringer tages op og bliver talt om, da det børn ikke ved, har de ondt af.

Stine har over 300 rådgivninger af forældre bag sig.

Familierådgivning med hjertet tilbyder også Søskendekurser for børn mellem 3-12 år og for de yngste børn, også deres forældre.

 

Desværre tilsidesætter søskende egne behov og bliver skyggebørn. Det er vigtigt at disse børn, har rum til at dele følelser og bekymringer med andre børn i samme situation som dem selv og få en større forståelse af deres søskendes udfordringer.

Læs mere om Søskendekurserne her Hent tilbud her

Forløbet har fokus på:

  • Få skabt ro og overblik over familiesituationen, dvs. at konfliktniveauet sænkes og trivslen øges

  • Blive klogere på autisme og hvilken indvirkning det har på deres familie, så familien har strategier til de udfordringer de vil møde. Familien får redskaber til at strukturere og skabe en forudsigelig hverdag, så dagligdagen bliver tydelig for barnet med autisme og stressniveauet sænkes for både forældre og børn, så trivslen øges

  • Der vil være fokus på hele familien. Det betyder at der er fokus på helheden og familiedynamikken, både ift. Parforhold og samarbejdet mellem forældre og ift. At søskende ikke bliver klemt og de også kan udvikles og trives. Der er også fokus på egenomsorg for forældrene


Igennem forløbet vil familien blive i stand til:

  • At mindske familiens generelle stressniveau
  • Have fokus på barnets stressniveau og kan sænke dette i familien og dermed skabe trivsel
  • Vide hvordan forældrene bruger low arousal i hverdagen og hvordan de håndterer konflikter på en hensigtsmæssig måde
  • At kunne passe på søskende og have ideer og viden omkring hvordan de kan tage de vigtige hensyn, så søskende undgår psykosociale udfordringer og påvirkninger

Jeg samarbejder med Børnebasen

Børnebasen

Gitte, søn med autisme og ADHD:

”Stine er en af de dygtigste, jeg nogensinde har arbejdet med og hun ved mere end nogen anden, hvordan det er at have autisme/ADHD tæt inde på livet.” 

Søren, datter med autisme:

”Vigtigt at forældre får mulighed for at arbejde med én, der rent faktisk ved hvad hun taler om, fordi hun kender udfordringer, sorger og smerter indefra - både barnets og familiens”​