Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Familierådgivning Med Hjertet v/ Stine Jusjong Bøgsted

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Familierådgivning med hjertet og Stine Jusjong Bøgsted. Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 rådgivning/mentoring/bisidder og rådgivningsforløb udgår fra:

Familierådgivning med hjertet v. Stine Jusjong Bøgsted
CVR 39218623
Krogager 17, 2640 Hedehusene
Email: kontakt@familieraadgivningmedhjertet.dk

Et rådgivningsforløb skal senest være afsluttet 3 måneder efter, den tid et forløb normalt er afsat til. Dvs. at rådgivninger i et forløb normal vis, anses for at foregår hver 14. Dag med mindre andet er aftalt.

Fortrolighed:

Familierådgivning med hjertet behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme i min besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og rådgivning/mentoring fortroligt. Familierådgivning med hjertet deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand.

Persondata:

Hos Familierådgivning med hjertet behandler vi persondata. Når du køber en ydelse, et kursus, et produkt eller andet hos mig giver du samtidig dit samtykke til, at Familierådgivning med hjertet må behandle dine persondata i det omfang det er sagligt begrundet.
Jeg behandler typisk følgende data: Dit navn, telefonnummer og din e-mailadresse. Data bruges for dels at oprette dig i mit økonomisystem og dels for at jeg kan kommunikere med dig. Har jeg brug for at behandle særligt følsomme persondata, vil dette ikke ske uden dit udtrykkelige samtykke. Som registreret i vores system har du til enhver tid ret til indsigt i hvilke data og til hvilket formål jeg opbevarer og behandler din persondata. Ønsker du at påberåbe dig retten til indsigt sker det ved at rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige: kontakt@familieraadgivningmedhjertet.dk. Som registreret kunde i mit system, har du altid ret til at trække dit samtykke til databehandling tilbage, samt til at få dine data slettet. Sker dette vil der blive truffet passende foranstaltninger for at imødekomme et sådanne ønske. Foreligger der lovhjemmel for at data opretholdes og behandles vil et ønske om at få slettet data dog først blive effektueret – idet omfang det er rimeligt, når den lovhjemlede tidsfrist er udløbet.

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK) ink. moms. Betalingsbetingelser vedrørende rådgivningsforløb, kurser, foredrag, 1:1 rådgivning/mentoring samt andre ydelser: 

 

Ved rådgivningsforløb og enkelte rådgivningstimer:
Rådgivningsforløb og 1:1 rådgivning/mentoring afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis et rådgivningsforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Familierådgivning med hjertet, får køber det indbetalte beløb retur. Aflyses en dag på et rådgivningsforløb på foranledning af Familierådgivning med hjertet, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale. 

Hvis du ønsker at melde afbud til en rådgivning eller rykke din aftalte tid, skal jeg modtage din besked senest dagen før inden kl. 17:00. Afbud skal meldes pr. sms direkte til mit mobil nr. 23 80 30 08 eller via min mail kontakt@familieraadgivningmedhjertet.dk. Ved for sen aflysning eller udeblivelse opkræves fuld betaling for den bookede tid.

Ved tilmelding til kurser/foredrag/workshop er aftalen bindende og der gælder følgende vilkår:

  • Ved afbestilling mere end 21 dage før arrangementets gennemførelse betales 25 % af honoraret.
  • Ved afbestilling mere end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 50 % af honoraret.
  • Ved afbestilling senere end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 100 % af honoraret.
  • Ved afbestilling mindre end 14 dage før arrangementets afholdelse men hvor ny dato for afholdelse aftales betales 100% af honoraret for det aflyste (første) arrangement mens der kun betales 50% af honoraret for det gennemførte (andet) arrangement.

Ved aflysning fra Familierådgivning med hjertets side (sygdom eller ekstraordinære omstændigheder) kan en ny dato aftales, eller betalingen kan annulleres.


Rettigheder: 

Familierådgivning med hjertet har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til workshops, kurser, rådgivningsforløb og 1:1 rådgivning/mentoring. Ved køb af Familierådgivning med hjertets ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt – med mindre dette er aftalt på forhånd. Ændring af forretningsbetingelser; Stine Jusjong Bøgsted har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel. Lovvalg og værneting Aftalen er underkastet dansk ret.

Familierådgivning Med Hjertet
Stine Jusjong Bøgsted
Krogager 17
2640 Hedehusene
CVR nr. 3921 8623
Tel: 23 80 30 08
Email: kontakt@familieraadgivningmedhjertet.dk
Instagram: @familieraadgivningmedhjertet