Ansøgning til kommunen

Sådan skriver du en god ansøgning til kommunen

Når du har et barn med autisme, vil du højst sandsynlig komme i en situation, hvor du går brug for hjælp hos kommunen. Det kan være, at du har set et kursus du kunne tænke dig at komme på, eller dit barn har brug for en kugledyne eller dit andet barn vil have godt af at komme på søskendekursus og møde andre søskende i samme situation som det selv.

I disse situationer skal du skrive en ansøgning til jeres sagsbehandler, men hvordan gør du det og hvad skal den indeholde?

Jeg har lavet en skabelon, som du kan bruge, når du vil ansøge din kommune om hjælp.

Sådan skriver du en ansøgning

Kommunens navn
Evt. Att. Sagsbehandler
Adresse
Postnr og by


Vedr. (dit barns navn og cpr-nummer)                                                                                                                 Dato:

Ansøgning af (kursets navn, type af hjælpemiddel, osv.)

Jeg ansøger hermed om kurset ”Kursets navn, dato og sted.”

Begrund herefter, hvorfor du ansøger om kurset, hjælpemidlet osv.

Nævn hvad kursets formål er og hvorfor det er relevant for dig.

Hvad lærer du eller hvilken hjælp vil det give dig, din familie og barn fremadrettet.

De udgifter, der er tale om ifm. kurset eller hjælpemidlet er ”... kr.”


Tilføj link til kurset.

Jeg beder om skriftlig afgørelse. (Når du beder om dette, har du mulighed for at klage over afgørelsen, hvis dette skulle blive nødvendigt.)

Med venlig hilsen
(Dit navn, adresse og telefonnummer)

Her kan du se hvad jeg skrev, da jeg søgte om et kursus om autisme og unge til mig og min mand:

Kommunens navn
Evt. Att. Sagsbehandler
Adresse
Postnr og by


Ansøgning af kurset “Unge med autisme” gennem Landsforeningen Autisme.
Fra d. 22/10 2018 til d. 23/10 2018

 

Vi søger hermed om kurset Unge og Autisme, da vores søn (navn) er blevet teenager og vi forældre har behov for mere viden om denne alder samtidig med, at han er udfordret af hans autismediagnose.

“Kursets formål er at støtte forældre til unge med autisme i at forstå, hvordan ungdomslivet kan håndteres.”

Kurset vil kunne klæde os forældre på til at mestre den nye udvikling han gennemgår pga. Hans alder. Vi kan ofte stå i situationer og være i tvivl, om det er autismen der ‘taler’ og gør at han ikke kan honorere vores krav eller det er teenageshormonerne, der raser i kroppen. Denne skelnen vil vi gerne have større viden omkring, så vi bliver endnu bedre til at takle disse situationer. Hvilke forskelle er der på ‘almen-opdragelse’ og ‘opdragelse i et autismeperspektiv’?

Da (navn's) autisme er gennemgribende i hele hans hverdag og desværre ofte påvirker hans humør negativt, vil det være vigtigt at lære, hvordan vi yderligere kan støtte den postitive kommunikation med ham, hvilket kurset også vil kunne.

Samtidig vil kurset give os mulighed for at møde andre forældre i lignende sitation som os og vi vil få en tiltrængt mulighed for at kunne sparre og udveksle erfaringer med andre forældre.

Samt at det samlede udbytte forventes at give mulighed for i højere grad at tilrettelægge en hverdag så normal som mulig ud fra (navn's) særlige behov og vanskeligheder.

Vi søger samtidig om tabt arbejdsfortjeneste til disse to dage, da kurset ligger på hverdage. 

Hvis vi får kurset bevilliget, men alle pladser er optaget og at vi derfor må vente til foråret 2019 og hvis kurset foregår på Fyn/Jylland, ansøger vi også om rejseudgifter der til.Vi beder om skriftlig afgørelse. 

(link til kurset)

Med venlig hilsen

(min mands og mit navn)